Fizjologia

Fizjologia

Regulacja aktywności skurczowej odbytnicy.


Czasowa i przestrzenna organizacja aktywności skurczowej jelita grubego podlega złożonej kontroli poprzez regulację miogenną, nerwową i hormonalną. Regulacja miogenna odpowiada za powstanie i rozprzestrzenianie fal wolnych. Na szczycie depolaryzacji fal wolnych występują potencjały czynnościowe wyzwalające aktywność skurczową.
Za regulację nerwową odpowiada system śródściennych zwojów nerwowych Auerbacha zlokalizowanych pomiędzy warstwą okrężną a podłużną błony mięśniowej oraz komunikujących się z nimi drogą włókien nerwowych zazwojowych splotami podśluzówkowymi Meissnera. Ważną rolę w regulacji nerwowej pełnia śródmiąższowe komórki Cajala zlokalizowane głównie w obrębie błony mięśniowej ściany jelita, między włóknami warstwy okrężnej a podłużnej. Generują one fale wolne, i są zarazem wewnętrznym mediatorem transmisji nerwowo-motorycznej przewodu pokarmowego. Komórki Cajala nazywane są "mózgiem jelitowym" wraz z układem aferentnych i eferentnych włókien nerwu błędnego oraz nerwów splotu miednicznego są odpowiedzialne za wewnętrzną regulację nerwową ściany jelita. Natomiast komórki zwojów rdzeniowych i przykręgowych układu autonomicznego odpowiadają za regulację zewnętrzną.
Regulacja hormonalną w ścianie jelita jest zależna od cholinergicznych włókien pobudzających oraz adrenergicznych włókien hamujących, które są dodatkowo uzupełnione układem nieadrenergicznym i niecholinergicznym (NANC), czyli purynergicznym układem hamującym. Oprócz w/w, w ścianie jelita występują także neurony wydzielajace aminy: serotoninę, dopaminę i histaminę. Odruch perystaltyczny modyfikowany jest poprzez pozazwojowe, adrenergiczne włókna ze zwojów przykręgowych i cholinergiczne przedzwojowe włókna ośrodków rdzeniowych.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl