Fizjologia

Fizjologia

Mięsień zwieracz wewnętrzny odbytu jest przedłużeniem zgrubiałej warstwy okrężnej mięśniówki odbytnicy obejmującej jej najbardziej dystalny odcinek, ale jego elektryczna aktywność znacznie różni się od pozostałej części jelita grubego. Czynnościowo składa się on z dwóch odcinków: - proksymalnego posiadającego pojedyncze komórki zwojowe i zakończenia adrenergicznych włókien nerwowych, zależnego od purinergicznego układu hamującego, ulegającego relaksacji w rekto-analnym odruchu hamowania oraz dystalna część pozbawiona komórek zwojowych, pozostająca prawdopodobnie pod kontrolą włókien purinergicznych i hormonów jelitowych, nie ulega relaksacji poprzez recto-analny odruch hamowania. Stan tonicznego napięcia utrzymany jest poprzez wolne zmiany rytmu ECA w wyniku spontanicznej depolaryzacji komórek. Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu i mięsień łonowo odbytniczy reagują synergistycznie. Mięśnie te wykazują aktywność nie tylko w trakcie czuwania, lecz także i w trakcie snu. Charakteryzuje się częstością impulsów 2-5/sek., i amplitudą 0,25-1 mV jednakową dla obu mięśni.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl