Definicje

Definicje - Fizjologia

Czucie odbytowe jest to czucie mierzone elektrowrażliwością śluzówki kanału odbytowego. Jest ono odzwierciedleniem komponenty somatycznej czucia nerwu sromowego.

Kąt odbytowo - odbytniczy jest to kąt proktograficzny pomiędzy osią środkową podłużną odbytnicy a kanałem odbytowym. Wartości prawidłowe wahają się od 90 do 110° w spoczynku

Test wydalenia balonu mierzy zdolność pacjenta do wydalenia balonu wypełnionego wodą.50 do 60 ml

Defekografia jest to dynamiczny test fluoroskopowy wykonany z użyciem kontrastu do odbytnicy stosowany w badaniu anatomii i czynności odbytnicy i przepony miednicznej podczas defekacji

Defekografia z potrójnym kontrastem jest to standardowa defekografia z podaniem kontrastu do jelita cienkiego i pochwy

Elektromiografia rejestruje zmiany od spoczynkowej czynności elektrycznej jednostek motorycznych mięśnia zwieracza zewnętrznego odbytu i mięśni dźwigaczy odbytu aż do ich działania

Obniżenie krocza jest związane z natężeniem ruchów przepony miednicy w kierunku doogonowym. Klinicznie jest to mierzone przez ustawienie krawędzi odbytu w stosunku do płaszczyzny guzowatości kulszowych w spoczynku i podczas maksymalnego naprężenia. Na defekografii jest to wyrażone różnicą pomiędzy położeniem połączenia odbytniczo-odbytowego w spoczynku i podczas maksymalnego naprężenia ( parcia ). Prawidłowe wartości są <2cm.

Utajona czynność nerwu sromowego jest to pomiar czasu od pobudzenia nerwu sromowego w okolicy kulszowej kręgosłupa do odpowiedzi zewnętrznego mięśnia zwieracza odbytu. Prawidłowa ukryta graniczna czynność motoryczna nerwu sromowego jest<2,2ms.

Zgodność odbytnicza jest mierzona zmianą ciśnienia w odpowiedzi na zmiany objętości balona wypełnionego wodą lub powietrzem umieszczonego w odbytnicy.

Odruch wstrzymujący odbytnicy jest to przejściowe zmniejszenie nacisku ( napierania ) stanowiące 25% podstawowego ciśnienia ( nacisku ) w odpowiedzi na szybkie wypełnianie balonu w odbytnicy, z późniejszym powrotem do stanu podstawowego.

Pomiary czucia odbytnicy Ocena czucia odbytniczego jest wykonywana przy pomocy kateteru balonu umieszczonego powyżej pierścienia odbytniczo-odbytowego. Balon jest stopniowo wypełniany powietrzem. Progowe czucie w odbytnicy jest spostrzegane przez pacjenta przy minimum objętości zawartej w odbytnicy. Bodziec czuciowy jest skojarzony początkowo z bodźcem defekacji. Maksymalnie tolerowana objętość jest objętością, przy której pacjent cierpliwie doświadcza niewygody i ma ogromną potrzebę defekacji.

Ciśnienie w odbycie Strefa wysokich ciśnień jest na długości kanału odbytowego ze spoczynkowym ciśnieniem mniejszym przynajmniej o 30% niż najwyższe ciśnienie w odbytnicy. Spoczynkowe ciśnienie jest to ciśnienie w strefie wysokich ciśnień w spoczynku po okresie stabilizacji. Maksymalne ciśnienie spoczynkowe jest to zarejestrowane najwyższe ciśnienie w spoczynku. Średnie spoczynkowe ciśnienie jest to średnia spoczynkowych ciśnień zarejestrowanych w strefie wysokich ciśnień.Maksymalne spontaniczne ciśnienie to najwyższe ciśnienie zarejestrowane powyżej linii zerowej na jakimkolwiek poziomie kanału odbytowego podczas maksymalnego wysiłku ściskania przez pacjenta. Ciśnienie wyciskania jest to wzrost ciśnienia powyżej ciśnienia spoczynkowego i wartość ta jest obliczona różnicą pomiędzy maksymalnym ciśnieniem spontanicznym, a ciśnieniem spoczynkowym na tym samym poziomie kanału odbytowego. Próba ( ciśnienie ) kaszlowa jest to wzrost ciśnienia powyżej ciśnienia spoczynkowego po kaszlu i wartość jego jest obliczana podczas kaszlu różnicą między maksymalnym ciśnieniem zarejestrowanymw trakcie kaszlu, a ciśnieniem spoczynkowym na tym samym poziomie w kanale odbytowym. Wytrzymałość zwieracza jest to okres czasu przez który pacjent może utrzymać ciśnienie wyciskania powyżej ciśnienia spoczynkowego.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl