Definicje

Definicje - Rak odbytnicy

Resekcja brzuszno-kroczowa jest to całkowite wycięcie odbytnicy i odbytu przez połączenie dostępu brzusznego i kroczowego.

Przednia resekcja Wysoka przednia resekcja odbytnicy jest to resekcja okrężniczo-odbytnicza z zespoleniem śródotrzewnowym okrężnicy z odbytnicą

Niska przednia resekcja odbytnicy Jest to resekcja okrężniczo-odbytnicza z zespoleniem zewnątrzotrzewnowym okrężnicy z odbytnicą. Niska przednia resekcja odbytnicy z zespoleniem okrężniczo-odbytowym jest resekcją okrężniczo- odbytniczą z zespoleniem okrężnicy z obwodem kanału odbytowego.

Bliższy brzeg resekcji jest to część zresekowanego obszaru wolnego od guza, ale położonego najbliżej guza.

Dalszy brzeg resekcji Chirurgiczny dalszy margines jest to część zresekowanego obszaru jelita zdecydowanie wolna od zmian guzowatych, ale położona dalej od guza i mierzona po odcięciu.

Patologiczny dalszy margines jest to część zresekowanego jelita położona dystalnie od guza i wolna od zmian, mierzona po utrwaleniu. Tu się powinno stwierdzić czy preparat był przypięty do utrwalania.

Obwodowy margines jest to najmniejsza odległość pomiędzy promieniem zasięgu guza i obwodowym brzegiem resekcji ocenianej mikroskopowo.

Wysokie podwiązanie tętnicy krezkowej dolnej jest to podwiązanie tętnicy krezkowej dolnej przy aorcie.

Niskie podwiązanie tętnicy krezkowej dolnej jest to podwiązanie dalszej części dolnej tętnicy krezkowej przy rozgałęzieniu lewej tętnicy okrężniczej.

Lokalizacja guza w odbytnicy jest to odległość od krawędzi odbytu do najniższego marginesu guza w odbytnicy mierzona sztywnym proktosigmoidoskopem. Opis powinien zawierać obszar zajmowany przez guz.

 

Całkowite wycięcie mesorektum jest to całkowite wycięcie trzewnych tkanek okołoodbytniczych do poziomu dźwigaczy.

Specyficzne wycięcie mesorektum jest to dokładne prostopadłe i obwodowe wycięcie mesorektum odpowiednio do poziomu dalszego brzegu resekcji.

Rozległa operacja miednicy z usunięciem węzłów chłonnych jest to wycięcie w całości w jednym bloku prostnicy i mesorectum z włączeniem węzłów chłonnych od kości ogonowej do rozwidlenia aorty łącznie z węzłami tętnic i żył biodrowych wspólnych i biodrowych wewnętrznych oraz środkowych ramion odbytniczych.

Radykalna lymfadenektomia jest to całkowite usunięcie węzłów chłonnych rozpoczynające się poniżej dwunastnicy i rozszerzające się w kierunku kości ogonowej z włączeniem przydankowej powierzchni aorty i żyły głównej dolnej ( moczowody zaznaczają boczny zasięg wycięcia w brzuchu i miednicy ) z podwiązaniem żyły krezkowej dolnej poniżej dwunastnicy i tętnicy krezkowej dolnej przy aorcie. Limfadenektomia rozszerzona jest poza aortalnokawalne rozwidlenie włączając w to tkankę tłuszczową i tkankę limfatyczną wzdłuż zewnętrznych i wewnętrznych naczyń biodrowych, górnych pęcherzowych, górnych pośladkowych i tętnic zasłonowych, jak również i otworu zasłonowego. Prostnica jest w pełni zmobilizowana do dźwigaczy i jest wycięta z bocznymi więzadłami i jego całym mesorectum.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl