Procedury

DGHAL/RAR

Doppler Guided Haemorrhoidal Artery Ligation

DGHAL® - Doppler Guided Haemorrhoidal Artery Ligation; to metoda leczenia choroby hemoroidalnej polegająca na selektywnym powiązaniu naczyń doprowadzających krew do hemoroidów, lokalizowanych za pomocą mikrosondy dopplerowskiej zlokalizowanej w ścianie specjalnego anoskopu. Odcięcie dopływu krwi, odczyn zapalny, tym samym powstanie blizny obkurczającej włókna kolagenu w warstwie podśluzowej redukuje w znacznym stopniu wypadanie przerosłej śluzówki i anodermy. Idea ta wykorzystana w 1978 r przez Faraga a później w 1983 przez Awojobi?a zmodyfikowana poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii przez Morinagę jest obecnie dobrze rokująca, nową małoinwazyjną metodą leczenia choroby hemoroidalnej we wszystkich stopniach zaawansowania.

ZALETY METODY

  • Wysoka skuteczność
  • Krótki czas zabiegu
  • Możliwość wykonania w warunkach ambulatoryjnych lub "jednego dnia"
  • Szybki powrót (następnego dnia) do codziennej aktywności
  • Możliwość wykonania zabiegu w znieczuleniu miejscowym i ogólnym
  • Niewielka nawrotność
  • Bardzo niski odsetek powikłań

Zatem w porównaniu z innymi metodami, DGHAL jest metodą z pewnością obarczoną mniejszym ryzykiem niepowodzeń. Praktycznie bez ryzyka nietrzymania stolca po zabiegu. Może być zatem rekomendowana jako efektywne postępowanie zabiegowe w każdym stopniu ChH, także u chorych z przedzabiegowo obniżoną wydolnością zwieraczy odbytu. Wysoka cena instrumentarium kompensowana jest krótkim czasem zabiegu, krótkim okresem rekonwalescencji, chory w dobie zabiegu może wrócić do domu, podjąć czynności zawodowe (day-surgery).

RAR - Recto-Anal Repaire; jest odmianą metody DGHAL, gdzie dodatkowo wykonuje sie plikację, zmarszczenie żylaków odbytu. Po zawiązaniu szwu maszczącego uzyskuje się wciągnięcie wypadniętych hemoroidów do kanału odbytu.

Recto-Anal Repaire

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl