Schorzenia

Polipy

Częstość występowania gruczolaków u osób w wieku 50-75 lat waha się w zakresie od 30% do 55%. Gruczolaki są to łagodne nowotwory zbudowane z rozrośniętego nabłonka gruczołowego, którego zasadniczą cechą histologiczną jest

Dysplasia
Obecność dysplazji, uznawanej za zmianę przedrakową, jest powodem zaliczania gruczolaków do grupy polipów nowotworowych. Dysplajza, czyli niewątpliwie nowotworowa przemiana nabłonka polega na zaburzeniach cytologicznych i architektonicznych komórek nabłonkowych, zależnych od zmiany stosunku jądrowo-cytoplazmatycznego na korzyść jąder, zwiększeniu liczby mitoz i nawarstwianiu się komórek.

W zależności od stopnia nasilenia nieprawidłowości komórkowych, dysplazja klasyfikowana jest jako: lekka, średnia i ciężka. Rozrośnięty nabłonek dysplastyczny może tworzyć różne układy, co jest przyczyną podziału gruczolaków na:

  1. gruczolaki cewkowe (adenoma tubulare),
  2. gruczolaki cewkowo-kosmkowe (adenoma tubulo-villosum),
  3. gruczolaki kosmkowe (adenoma villosum).
Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl