Schorzenia

Choroba uchyłkowa

Objawy

 • Ból zlokalizowany w podbrzuszu po lewej stronie (u 93-100% chorych), może być wywołany w niedługim czasie po spożyciu pokarmu (odruch żołądkowo - okrężniczy)!
 • Podwyższenie temperatury ciała (u 57-100% chorych)
 • leukocytoza (u 69-83% chorych).
 • Do innych, mniej typowych objawów można zaliczyć:
  • nudności i wymioty
  • zaparcia
  • biegunkę
  • dysurię lub częstomocz.

W większości przypadków proces zapalny jest ograniczony do ściany jelita grubego, jego krezki, narządów sąsiednich oraz otrzewnej (tzw. peridiverticulitis) U chorych z perforacją uchyłka może być obecny ropień miednicy mniejszej lub okołookrężniczy z towarzyszącym znacznym podwyższeniem temperatury ciała. U chorych z perforacją uchyłka i rozlanym zapaleniem otrzewnej występuje z reguły uogólniony ból jamy brzusznej z towarzyszącą niedrożnością porażenną jelit.
Rozlane zapalenie otrzewnej może prowadzić do wystąpienia wstrząsu septycznego z zapaścią i ostrą niewydolnością krążenia. Znacznego stopnia zwężenie jelita grubego, które objawia się jako kolkowy ból brzucha, wzdęcia i zaparcia.
Zapalenie jelita grubego i ropień okołookrężniczy powoduje znaczną zlokalizowaną tkliwość przy palpacji z niekiedy wyczuwalnym guzem. W przypadku rozlanego zapalenia otrzewnej, w badaniu fizykalnym występuje: uogólniona tkliwość jamy brzusznej z obroną mięśniową i ściszeniem lub całkowitym brakiem perystaltyki. Znacznego stopnia rozdęcie jelita grubego budzi podejrzenie jego niedrożności.Obecność pneumaturii lub fecalurii jest objawem przetoki pomiędzy jelitem grubym i pęcherzem moczowym.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl