Schorzenia

Choroba uchyłkowa

Powikłania uchyłkowatości:
Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u około 18% chorych z nagłymi, masywnymi krwawieniami z przewodu pokarmowego stanowi około 5% wszystkich nagłych przypadków chirurgicznych. Około 10-25% z nich wymaga leczenia operacyjnego. Krwawienie w przypadku uchyłkowatości ma charakter tętniczy i zatrzymuje się samoistnie w 80% przypadków - u około 25% chorych nawraca. Śródoperacyjna diagnostyka miejsca krwawienia jest daleka od doskonałości, dlatego też niektórzy chirurdzy skłaniają się w kierunku wykonywania prawie całkowitego usunięcia okrężnicy w tych przypadkach, w których ustalenie krwawienia w trakcie operacji jest niemożliwe. Zgodnie z wynikami najnowszych prac, po ustabilizowaniu stanu chorego powinno się wykonać diagnostykę w celu ustalenia źródła krwawienia - badanie kolonoskopowe. Badanie to powinno jednocześnie być poprzedzone endoskopią górnego odcinka przewodu pokarmowego, gdyż u około 10% chorych krwawiących z dolnego odcinka przewodu pokarmowego źródłem może być także odcinek przewodu pokarmowego proksymalny w stosunku do więzadła Treitza. Wykonanie pełnej kolonoskopii ma nie tylko wartość diagnostyczną, ale umożliwia także wykonanie hemostazy. W ostatnich latach sugeruje się wykoynwanie w pierwszym rzędzie badania angiograficznego

Klasyfikacja zapalenia uchyłków jelita grubego według Hinchey'a

  • Stopień I Zapalenie uchyłków z wytworzeniem ropnia okołookrężniczego
  • Stopień II Zapalenie uchyłków z wytworzeniem ropnia odległego (w miednicy lub przestrzeni zaotrzewnowej)
  • Stopień III Zapalenie uchyłków z rozlanym ropnym zapaleniem otrzewnej
  • Stopień IV Zapalenie uchyłków z rozlanym kałowym zapaleniem otrzewnej
Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl