Schorzenia

Choroba uchyłkowa

Leczenie operacyjne

Wskazaniami do zabiegu elektywnego są:

  • dwa lub więcej epizody ostrego zapalenia uchyłków, które były z powodzeniem wyleczone zachowawczo (skuteczność leczenia zachowawczego zmniejsza się przy każdym następnym nawrocie choroby i po trzecim wynosi tylko 6%);
  • pierwszy epizod ostrego zapalenia uchyłków u chorego poniżej 40 roku życia pierwszy epizod z towarzyszącą okrytą perforacją jelita grubego, niedrożnością lub zwężeniem jelita grubego objęcie przez proces zapalny układu moczowego
  • podejrzenie raka jelita grubego. Ponieważ znakomita większość chorych ma zajętą procesem chorobowym wyłącznie esicę, rzadko wykonuje się resekcję innych odcinków jelita grubego. U pacjentów z chorobą uchyłkową o niewielkim nasileniu (tzw. smoldering diverticulitis), ograniczoną jedynie do esicy możliwe jest wykonanie zabiegu poprzez około 20cm nacięcie w okolicy pępka i podbrzusza po stronie lewej.

Wyniki leczenia

U około 20% chorych u których pierwszy atak zapalenia uchyłków zdołano opanować leczeniem zachowawczym wystąpi nawrót choroby, który będzie wymagał leczenia operacyjnego u 25% chorych. Czas hospitalizacji przy wykonywaniu zabiegów elektywnych wynosi typowo od 5 do 7 dni. Ponieważ chorzy ci z reguły nie wymagają rozległych resekcji jelita grubego, jego pooperacyjna czynność jest z reguły prawidłowa. Po zakończonej sukcesem operacji z wytworzeniem zespolenia pierwotnego nawrót choroby uchyłkowej wynosi poniżej 5%, może jednak być większy, jeżeli zakres resekcji nie obejmuje połączenia esiczo ? odbytniczego. Około 15-20% chorych wymaga interwencji chirurgicznej już przy pierwszym ataku zapalenia uchyłków jelita grubego z powodu rozlanego zapalenia otrzewnej, wytworzenia ropnia lub przetoki.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl