Schorzenia

Rak okrężnicy

Rak gruczołowy jest najczęstszym nowotworem jelita grubego. Jest drugim co do częstości nowotworem w Polsce ( 4 w świecie),wykazującym stały wzrost zapadalności (3,5%-średni przyrost zapadalności w Polsce). Rocznie notowane jest w Polsce 10 tysięcy nowych zachorowań, w USA 160 000.Srednie ryzyko zachorowania na raka jelita grubego w całej populacji wynosi 6 %. Zachorowania występują z podobną częstością u obu płci, a ich ilość wzrasta wraz z wiekiem. Stanowi on zarazem 2 wśród mężczyzn i 3 wśród kobiet przyczynę zgonów z powodu wszystkich nowotworów złośliwych. Wyróżnia się cztery kategorie czynników ryzyka zachorowania na raka j.grubego: epidemiologiczne, jelitowe, dietetyczne i inne.

Czynniki epidemiologiczne obejmują

  • wiek (częstość zachorowań wzrasta z wiekiem a szczyt zapadalności przypada na 75 rż),
  • waga ciała i aktywność fizyczna(większa zapadalność u chorych z nadwagą i o małej aktywności fizycznej),
  • rasa (biała),
  • czynniki geograficzne (największa w Północnej Europie),
  • zawód i uwarunkowania rodzinne

Około 75 % przypadków raka występuje u osób u których nie stwierdza się czynników predysponujących do jego rozwoju. Pozostałe 25 % r.j.g chorzy obciążeni ryzykiem większym niż średnie w populacji.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl