Schorzenia

Rak okrężnicy

Polip jest uwypukleniem powierzchni błony śluzowej powstającym wskutek nadmiernej proliferacji komórek. Polipy uszypułowane- najczęstsze- zbudowane są z głowy, szyi, szypuły i podstawy, nieuszupułowane (tzw.siedzące- flat, sesile adenoma) są rzadsze, mają szeroką podstawę. Ze względu na budowę histologiczną wyróżnia się następujące typy polipów: hyperplastyczne, gruczolakowate, zapalne i inne.
Polipy gruczolakowate są zmianami niezłośliwymi jednak wykazują zdolność przemiany złośliwej zgodnie z sekwencją adenoma-carcinoma. Badania wyciętych gruczolaków jak i tych usuniętych podczas kolonoskopii dostarczyły dowodów na możliwość ich złośliwienia i współwystępowania z rakiem j.grubego. Ryzyko zezłośliwienia zależy od wielkości (1 cm-1 %,,> 2 cm-50%),typu histologicznego( kosmkowy 40 %,cewkowo-kosmkowy 20 %,cewkowy 5 %),i stopnia atypii (łagodna ?5 %,umiarkowana 20 %,nasilona 35 %). Polip złośliwy definiuje się jako zmianę w której atypowe komórki błony śluzowej penetrują przez blaszkę mięśniową błony śluzowej. Uszypułowane polipy usuwa się podczas kolonoskopii pętlą diatermiczną lub przezodbytniczo, wraz z szypułą i bada histologicznie. Zmiany nieuszupułowane o średnicy < 2 cm można także usunąć endoskopwo po uprzednim wstrzyknięciu soli fizjologicznej do warstwy podśluzowej pod podstawę polipa. Następnie podczas kontrolnej kolonoskopii ( przypadku zmian nowotworowych lub podejrzanych) oznacza się tuszem (tatuaż)miejsce polipektomii celem orientacji w badaniach kontrolnych lub podczas interwencji chirurgicznej. Podczas badania histologicznego ocenia się nie tylko występowanie raka ( z oceną głębokości naciekania i stopnia zróżnicowania) lub stopnia dysplazji, ale także doszczętność polipektomii we wczesnym raku j.g. Gdy doszczętność zabiegu budzi wątpliwości lub gdy zabieg okazał się niedoszczętny chorego należy poddać dalszemu leczeniu.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl