Schorzenia

Rak okrężnicy

Metachroniczny nowotwór jelita grubego to pierwotny złośliwy nowotwór jelita pojawiający się po radykalnej operacji z usunięciem wszystkich zmian nowotworowych, a zatem nie może być wątpliwości iż nowotwór powstać musi na nowo ,a nie na podłożu przeoczonego polipa. Powszechnie przyjęty przedział czasu upływającego od rozpoznanie zmiany pierwotnej do czasu wykrycia zmiany metachroniczne raka okrężnicy jest dość duży( 5-15 lat) i zależy od wielu zmiennych- m innymi charakteru stwierdzanych mutacji. Zarówno znaczne różnice częstości występowania zmian metachronicznych( od 0,5-30%) jak i średni czas ich wystąpienia po pierwotnej operacji (od 3-41 lat) wskazują na dużą niejednorodność tej grupy chorych i sugerować mogą występowanie wielu czynników ryzyka pojawienia się nowotworów metachronicznych.
Oceniając ryzyko występowania nowotworów syn lub meta-chronicznych rozważyć należy w pierwszy rzędzie fakt rodzinnego(genetycznie uwarunkowanego)występowania nowotworów. Aktualnie przyjmuje się iż ok. 10 % nowotworów jelita grubego rozwija się na podłożu rodzinnie występujących zespołów (family- associted cancer syndromes) takich jak :rodzinna polipowatość okrężnicy(FAP), atypowa, gruczolakowata polipowatość jelita(AAPC) polipowatości mołodzieńcze, wrodzone, mieszne zespoły polipowate, wrodzony niepolipowaty rak jelita grubego(HNPCC) i inne. Doświadczenia rodzime wskazują iż u chorych u których wykonano całkowitą kolonoskopię zmiany synchroniczne stwierdzić można było aż u 50 % badanych-najczęściej były to :współwystępowanie polipow-37,7 %,polipów z rakiem -8.3% lub synchroniczne występowanie raków-3,8%. Wysoka częstość stwierdzanych zmian synchronicznych zmusza do przyjęcia ?agresywnej polityki? diagnostycznej- poszerzono wskazania do badania kolonoskopowego, dąży się do wykonywania pełnego, wiarygodnego badania u każdego chorego z podejrzewanym lub rozpoznanym rakiem lub polipem jelita grubego, w razie niemożności przeprowadzenia badania przedzabiegowo wykonuje się śródoperacyjną kolonoskopię (także po uprzednim śródoperacyjnym płukaniu jelita).

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl