Schorzenia

Rak okrężnicy

Celem leczenia jest całkowita eliminacja procesu chorobowego tj. wyleczenie ( o ile to możliwe),usunięcie zmiany nowotworowej będącej przyczyną krwawienia lub niedrożności, i/lub złagodzenie dolegliwości.W celu wykluczenia zmian synchronicznych (występujących u 12-62% chorych) konieczne jest wykonanie pełnej kolonoskopii przed zabiegiem lub co najmniej badania radiologicznego metodą podwójnego kontrastu i sigmoideoskopii. Wskazane jest także badanie USG (lub CT) jamy brzusznej ( w celu stwierdzenia przerzutów do wątroby), rtg klatki piersiowej, oraz ocenę układu sercowo-naczyniowego i inne badania rutynowo stosowane w kwalifikacji do leczenia operacyjnego.
 

Zasady leczenia operacyjnego obejmują:

  • Dokładna ocena zaawansowania miejscowego i ogólnego procesu nowotworowego włącznie ze śródoperacyjnym badaniem USG (wątroba), kolonoskopią (o ile nie wykonano przed zabiegiem) lub cystoskopia.
  • Stosowanie klasycznych zasad chirurgii onkologicznej- pierwotne podwiązanie naczyń tętniczych i żylnych w miejscu ich odejścia od naczyń głównych, stosownie techniki ?non touch?, przewiązanie jelita powyżej i poniżej zmiany, nietraumatyzująca technika, stosowanie diatermii, usunięcie całego segmentu jelita wraz z krezką i naczyniami i węzłami chłonnymi zgodnie z przyjętymi zakresami resekcji, wykonanie uzupełniającej(poszerzonej ) limfadenektomii o ile to konieczne, lub wycięcie w bloku segmenty jelita wraz z nacieczonym narządem sąsiednim(macica, jelito).
  • Odtworzenie anatomiczne ciągłości przewodu pokarmowego przy użyciu szwu ręcznego (najlepiej jednowarstwowego, surowicówkowo-mięśniówkowego)lub mechanicznego (Valtrac, zszywacze linearne lub okrężne).

Zabieg operacyjny wykonywany w trybie doraźnym z powodu niedrożności jelita grubego często kończy się wyłonieniem przetoki kałowej, choćby czasowej.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl