Schorzenia

Rak okrężnicy

W leczeniu operacyjnym nowotworów okrężnicy oraz odbytnicy konieczne jest czasami wykonanie sztucznego połączenia pomiędzy światłem jelita a powłokami jamy brzusznej. Taka przetoka zewnętrzna okrężnicy nosi nazwę kolostomii. Może być czasowa lub ostateczna. Czasami dla odbarczenia miejsca zespolenia jelita wytwarza się odbarczjącą przetokę na jelicie biodrowym w postaci ileostomii pętlowej(loop ileostomy).Kolostomia i ileostomii noszą wspólną nazwę stomii. Wytworzenie stomii w sposób zasadniczy wpływa na ogólny stan zdrowia chorego, szczególnie na możliwości jego adaptacji psychosocjalnej po zabiegu. Wytworzenie stomii pozbawia chorego możliwości dowolnej kontroli wydalania stolca ,a fakt wytworzenia odbytu na brzuchu zasadniczo zamienia wyobrażenie własnego ciała. Pomimo znacznego postępu jaki dokonał się w dziedzinie możliwości zaopatrzenia stomii (worki i zestawy do pielęgnacji stomii)-wytworzenie sztucznego odbytu brzusznego jest kalectwem. U wszystkich chorych ze stomią należy przeprowadzić odpowiednie szkolenie dotyczące metod i sposobów zaopatrzenia stomii ,jej pielęgnacji warunków życia-najlepiej przy udziale przeszkolonej pielęgniarki lub technika medycznego (osteotherapist) oraz (za zgodą chorego)członka organicacji samopomocy chorych ze stomią (POLILKO).Znaczną poprawę kontroli wypróżnień uzyskać można poprzez codzienne wykonywanie wlewów oczyszczających jelita (500 ml wody zdatnej do picia),.najlepiej przy użyciu odpowiedniego zestawu (wlewnik + worek). Przestrzeganie zaleceń dietetycznych umożliwia regulację wypróżnień oraz uniknięcie niekontrolowanych epizodów wydalania wiatrów i stolca. Istnieją metody operacyjne umożliwiające wytworzenia sztucznego zwieracza stomii jelitowej, ale wobec znacznego postępu technologii związanych z pielęgnacją stomii nie są w powszechnym użyciu.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl