Schorzenia

Rak okrężnicy

Pomimo wykonania zabiegu operacyjnego, ok. 40 % chorych umiera z jego powodu, stąd też koncepcja leczenia uzupełniającego. Leczenie to może zmniejszyć liczbę nawrotów i zgonów średnio o 20 % i poprawić odsetek przeżyć absolutnych o ok. 10 %. Wskazania do jego zastosowania określa się na podstawie określenia stopnia miejscowego i ogólnego zaawansowania nowotworu jak również ocenie innych czynników prognostycznych. W nowotworach zaawansowanych miejscowo odsetek wznów miejscowych sięga 50 % dlatego niektórzy polecają tu stosowanie chemio-radioterapii.

Aktualne zalecenia dotyczące stosowania leczenia uzupełniającego w raku okrężnicy wskazują iż u chorych w III stopniu zaawansowania powinno się wdrożyć w 4-6 tyg. po zabiegu chemioterapię 12 miesięczną (lub 6 miesięczną) wg schematu :5 fluorouracyl + levamizol , lub 5-fluorouracyl + leukoworuna. Jako leki drugiego rzutu stosuje się współcześnie irynotekan (CPT-11) osiągając ok. 13 % odpowiedzi, a w połączeniu z 5 FU nawet 40 %. Przeciwwskazania do stosowania chemioterapii są nieliczne-jedynie u 6 % chorych występują ciężkie objawy uboczne. Rozważyć należy szczególnie zasadność stosowania chemioterapii u ludzi powyżej 70 r. życia, biorąc pod uwagę zarówno ewentualne korzyści jak i możliwe jej następstwa wynikające z współistniejących schorzeń.

Leczeniu uzupełniające nie osiągnęło jeszcze pułapu swych możliwości (tak jak chirurgia) dlatego należy się spodziewać znacznego postępu w tej dziedzinie.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl