Schorzenia

Rak odbytnicy

Leczenie chirurgiczne jest podstawową metodą leczenia raka odbytnicy.
Ryzyko nawrotu jest zależne od stopnia zaawansowania w klasyfikacji TNM. Wczesne postacie raka mogą być leczone jedynie chirurgicznie. Bardziej zaawansowane wymagają leczenia uzupełniającego celem zwiększenia szansy wyleczenia. Osoba chirurga jest istotną zmienną, jeśli chodzi o odsetek powikłań, operacji oszczędzających zwieracze i wznów miejscowych.

Rodzaj operacji zależy od lokalizacji raka. Guz umiejscowiony w górnej części odbytnicy operuje się przez dostęp brzuszny tzw. resekcja przednia lub przednia niska resekcja i z zachowaniem ciągłości przewodu pokarmowego. Zabieg wykonuje sie techniką TME (całkowite usuniecie mesorektum). Natomiast przy lokalizacji w jej dolnym odcinku usuwa się całą odbytnicę wraz ze zwieraczami odbytu, a zabieg zaczyna się od strony brzusznej i kończy od strony krocza.
W przypadku dobrze rokujących nowotworów odbytnicy istnieje możliwość ich miejscowego wycięcia - technika TEM. Dotyczy do raka który nie przekracza błony mięśniowej odbytnicy, przy braku występowania przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl