Schorzenia

Rak odbytu

Rozpoznawanie i leczenie zmian przedrakowych ma zasadnicze znaczenie.
Choroba Bowena to śródnabłonkowa postać raka płaskonabłonkowego (Tis), stwierdzana wyjątkowo w kanale odbytu. Objawia się świądem, pieczeniem, bólem i występuje częściej u kobiet. Ma wygląd płaskich lub nieco wyniosłych, czerwonych zmian i najczęściej rozpoznawana jest przypadkowo podczas badania tkanek wyciętych podczas hemorrhoidectomii. W ok. 2-6 % przypadków przechodzi w postać inwazyjną i może dawać przerzuty. W leczeniu stosuje się głównie wycięcie miejscowe (jeżeli nie ma przerzutów.)
Choroba Pageta jest śródnabłonkową postacią gruczolakoraka (Tis),rozwija się z nabłonka gruczołow apokrynowych skóry i występuje tu rzadko. Występuje w starszym wieku i w ok. 40 % przechodzi w postać inwazyjną .Objawia się najczęściej jako płaska lub wyniosła, sącząca zaczerwieniona zmiana skórna. Leczenie stanów przedinwazyjnych polega na rozległym wycięciu miejscowym-niekiedy konieczna jest plastyka skóry lub wolny przeszczep. Z uwagi na możliwość nawrotów konieczne są częste badania kontrolne.
Kłykciny kończyste występują w postaci mnogich, różowych, miękkich brodawczaków skóry okolicy odbytu i występują w przebiegu zakażenia wirusem HPV 16 lub 18 co jest zagrożeniem transformacji nowotworowej. Są to zmiany łagodne ale o zdolności tworzenia ognisk dysplazji oraz przemiany złośliwej. Leczenie polega na wycięciu miejscowym, krioterapii, koagulacji diatermią lub laserem. Zmiany mają charakter nawracający dlatego niekiedy korzystne jest stosowanie immunoterapii (szczepionka autogenna).
Kłykcina olbrzymia-omawiana wspólnie z rakiem brodawczakowatym występuje także w przebiegu zakażenia HPV i stanowi pierwszy stopień w przemianie złośliwej do raka brodawczakowatego. W jej obrębie w około 50 % przypadków stwierdzi c można ogniska raka płaskonabłonkowego. Ma zwykle wygląd kalafiorowatej, rozległej, wolno rosnącej zmiany skórnej i może występować na prąciu lub sromie (guz Lowensteina-Buschke).Leczenie polega na wycięciu miejscowym. Konieczne jest dokładne badanie hist-pat. preparatu z uwagi na możliwą obecność ognisk raka-wymaga wtedy leczenia skojarzonego. W wypadkach szerzenia się dogłowowo niekiedy konieczna jest amputacja brzyszno-kroczowa. Ze względu na wysoką częstość nawrotów (ok.70%) konieczne są częste badania kontrolne po leczeniu.
Leukoplakia-objawia się występowaniem białych, okrężnych, płasko-wyniosłych zmian nabłonka odbytu- głównie wypadających guzków krwawniczych. Sporadycznie w jej obrębie mogą występować zmiany dysplastyczne.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl