Schorzenia

Samotny wrzód odbytnicy

Wrzód samotny odbytnicy jest nienowotworowym i stosunkowo rzadko występującym schorzeniem odbytnicy, aczkolwiek jego częstość wydaje się być niedoszacowana. Patogeneza jest ściśle związana z zaburzeniami czynnościowymi aktu defekacji, pozostaje jednak nadal niewyjaśniona. Objawy choroby są niecharakterystyczne, najczęściej obserwuje się zaburzenia rytmu wypróżnień oraz krew w stolcu. Typowo zmiana lokalizuje się na przedniej ścianie odbytnicy. Obraz endoskopowy nie jest swoisty. Zmiana może mieć charakter owrzodzenia, polipa lub zmiany płaskiej.Dla rozpoznania wrzodu samotnego odbytnicy decydujące znaczenie ma biopsja oraz badanie histopatologiczne. Leczenie jest trudne, długotrwałe i często nieskuteczne. Autorzy opracowania dokonali przeglądu piśmiennictwa światowego, posługując się bazą National Library of Medicine. Przejrzeli odpowiednie publikacje znalezione w tej bazie oraz badania cytowane w tych publikacjach. Doniesienia ze zjazdów krajowych i międzynarodowych uwzględnili tylko wtedy, gdy przedstawiały unikatowe wyniki z trwających badań. W przypadku braku danych naukowych, zalecenia opierano na uzgodnionym stanowisku ekspertów wypracowanym na podstawie piśmiennictwa oraz doświadczenia klinicznego.
Pomimo że SWO jest schorzeniem obecnie dobrze poznanym, to poprawne postawienie diagnozy nadal sprawia wiele trudności. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rzadkość występowania, a co za tym idzie brak doświadczenia klinicznego. Ponadto zmiana ta może występować w wielu formach, a mimo postępu nauki, nie można jednoznacznie określić ani patogenezy, ani postępowania).
Świadomość makroskopowej różnorodności powoduje, że klinicysta musi uwzględniać rozpoznanie SWO w diagnostyce różnicowej zmian odbytnicy.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl