Schorzenia

Wypadanie odbytnicy

Jest to wypadanie tkanek odbytu lub odbytnicy na zewnątrz ciała. Wypadanie częściowe, tak zwane wypadanie odbytu to choroba, w której wypadnięciu ulega jedynie błona śluzowa odbytu. Wypadanie całkowite, czyli wypadanie odbytnicy, to stan, w którym na zewnątrz wypada (wynicowuje się) ściana odbytnicy w swej pełnej grubości, podczas gdy rozciągnięty kanał odbytu pozostaje na swoim miejscu. Wypadanie odbytnicy i odbytu stanowi najbardziej zaawansowane stadium choroby, w którym na zewnątrz ciała wydostaje się ściana odbytnicy wraz z błoną śluzową kanału odbytu. Choroba występować może w każdym wieku, jednak najczęściej dotyczy dzieci w wieku 1-3 lat oraz kobiet po 60 roku życia.

Najczęstsze dolegliwości i objawy
Najbardziej typowym objawem jest pojawienie się wypadniętego odbytu lub odbytnicy, który w początkowych stadiach choroby występuje tylko po oddaniu stolca, a później, w miarę jej postępu zdarza się nawet po niewielkim skurczu mięśni brzucha, na przykład w trakcie kaszlu czy kichania. W zaawansowanym stadium pozostają one stale na zewnątrz otworu odbytu. W przypadku wypadania odbytu długość odcinka wypadniętej błony śluzowej zwykle nie przekracza 3-4 cm, zaś jej fałdy układają się promieniście wokół otworu odbytu. Wypadnięta odbytnica jest zwykle dużo dłuższa z charakterystycznym okrężnym układem fałdów. Często wynicowana błona śluzowa ma postać miękkiej, obrzękniętej, czerwono-sinej, bezkształtnej masy lub guza, stąd jednoznaczna identyfikacja wypadniętego odcinka jelita może być trudna i wymagać badania przez lekarza-specjalistę

Kontaktu z lekarzem wymaga:
Każdy przypadek wypadania odbytu lub odbytnicy lub tylko podejrzenie choroby wymaga konsultacji lekarskiej. Powinna być ona szczególnie pilna w przypadku pojawienia się krwi, trudnego do zniesienia bólu brzucha lub okolicy odbytu, gorączki lub niemożności odprowadzenia wypadniętej błony śluzowej z powrotem do kanału odbytu.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl