Schorzenia

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Możliwości terapeutyczne są uwarunkowane przez następujące czynniki:

 • lokalizacja i rozległość procesu zapalnego
 • nasilenie objawów: postać łagodna, umiarkowana, ciężka-piorunująca
 • obecność powikłań pozajelitowych (jak wyżej)

Definicje określające nasilenie objawów choroby:

 • Postać łagodna:
  • pacjenci leczeni ambulatoryjnie, tolerujący odżywianie droga doustna,
  • bez objawów odwodnienia objawów niedożywienia,
  • bez ogólnych objawów zaplenia (wysokie gorączki),
  • nie stwierdza się objawów ze strony jamy brzusznej (tkliwość, bolesność w badaniu palpacyjnym)
  • nie stwierdza się bolesnych guzów/mas zapalnych (naciek zapalny, przetok, ropni)
  • chorzy bez zwężeń w zakresie przewodu pokarmowego i związanymi z tym zaparć
  • ubytek masy ciała mniejszy niż 10 % wartości z okresu dobrostanu (okres remisji, waga ciała przed wystąpieniem ostrych objawów choroby)
 • Postać umiarkowana:
  • znacząca anemia w stosunku do wartości poprzednich (spadek Ht, Hb, Ery)
  • przemijające nudności i wymioty,
  • w badaniu fizykalnym: tkliwość i bolesność uciskowa, badalna patologiczna masa/opór w zakresie jamy brzusznej,
  • znaczący ubytek masy ciała
  • wysoka gorączka
  • u pacjentów pacjentów z słabą odpowiedzią na leczenie farmakologiczne
 • Postać ciężka:
  • pacjenci u których utrzymują się objawy choroby pomimo włączenia sterydów w trakcie leczenia ambulatoryjnego
  • przetrwała wysoka gorączka,
  • nieustepujące nudności i wymioty, z objawami niedrożności p.pok.
  • odwodnienie, wyniszczenie, znaczny ubytek wagi ciała
  • nawracające dolegliwości bólowe
  • obecność przetoki, ropnia

Remisja:

 • pacjenci bez objawów zapalenia
 • pacjenci dobrze reagujący na wdrożone leczenie farmakologiczne
 • pacjenci po zabiegach resekcyjnych
 • pacjenci wymagający leczenia sterydami (sterydozależność) nie są uznawani za pacjentów w remisji (okres wolny od objawów choroby)

Postępowanie terapeutyczne:

 • Leczenie farmakologiczne dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta, zależne od odpowiedzi i tolerancję na stosowane leki. Głównym celem jest leczenie ostrych objawów choroby oraz osiągnięcie remisji.
 • Leczenie chirurgiczne: jak najpóźniej ? zarezerwowane dla przypadków choroby przebiegających ze zwężeniami i ostrymi objawami podniedrożności / niedrożności, a także w przypadkach postaci przebiegających ze zmianami ropnymi: przetoki i ropnie okołoodbytnicze oraz przypadków choroby opornych na leczenie farmakologiczne
Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl