Schorzenia

Choroba Leśniowskiego-Crohna

infliximab (Remicade) w 2003 r. FDA pozytywnie zaopinowała stosowanie infliximabu w leczeniu długoterminowym postaci LCD z przetokami jelitowymi. stwierdzono, że infliximab pozwala na zmniejszenie odsetka czynnych przetok jelitowo-jelitowych, odbytniczo-pochwowych oraz okołoodbytniczych wśród chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna. w leczeniu długoterminowym, a więc w indukcji i podtrzymaniu remisji, infliximab należy podawać w iniekcjach dożylnych, co 8 tygodni, po wcześniejszym wlewie inicjującym, w którym podajemy 3 dawki leku w schemacie 0-2-6 tydzień, następnie kontynuujemy co 8 tygodni.

obecnie wskazaniami do leczenia infliximabem:

 • postać z obecnością przetok jelitowych,
 • postacie pozajelitowe choroby tj. zwężające zapalenie dróg żółciowych, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenia błony naczyniowej oka i pyodermia zgorzelinowa.
 • stosowany jako leczenie z wyboru w sytuacji braku jakiegokolwiek efektu leczenia konwencjonalnego,
 • sterydozależność lub sterydopoporność,
 • braku skuteczność immunosupresji i immunomodulacji
 • efekty uboczne: wczesne i późne objaw nadwrażliwości na lek,

Postać ze zmianami okołoodbytniczymi (ropnie, przetoki)

 • ostre stany ropne wymagają interwencji chirurgicznej: nacięcie ropnia, zadrenowanie, założenie setonów etc.
 • przewlekłe zmiany niewykazujące cech procesu ropnego w postaci przewlekłych przetok okołoodbytniczych: należy leczyć farmakologicznie stosując antybiotyki ciprofloksacyna, metronidazol, płukanie roztworami antyseptyków (np. octenisept), lekami immunosupresyjnymi ? azatiopryna, stosując leki biologiczne ? infiliksimab i inne

Terapia podtrzymująca w okresie remisji objawów choroby

 • mesalazyna 3-4 g/dobę
 • azatiopryna 2mg/kg m.c./dobę
 • metyloprednizolon - dawki podtrzymujące 4-12 mg p.o., przy długotrwałym stosowaniu należy zmniejszyć dawkę do najniższej skutecznej.
 • budesonid w dawce 6-9 mg/dobę
 • infliksimab dawka 5mg/kg m.c. w schemacie 0-2-6 tyg, później co 8 tyg.
Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl