Procedury

Wycięcie przetoki

Fistulotomia (nacięcie przetoki) i Fistulektomia (wycięcie przetoki)

Wycięcie przetoki jest niekorzystne z dwóch powodów: rana chirurgiczna jest większa i wymaga dłuższego czasu leczenia. Co więcej, chociaż nietrzymanie gazów jest trzykrotnie częstsze po fistulektomia, to nawrotowość przetoki jest podobna jak po fistulotomii. Dlatego wycięcie przetoki nie jest polecane, za wyjątkiem konieczności uzyskania materiału do badania histologicznego. Pierwotne przetoki mogą być leczone poprzez fistulotomię. Przetoki podśluzówkowe, międzyzwieraczowe i niskie przezzwieraczowa mogą być leczone poprzez fistulotomię w znieczuleniu miejscowym w gabinecie zabiegowym. Jednakże większość przetok powinno być leczona z dostępu na sali operacyjnej, większość pacjentów może być leczona ambulatoryjnie. Dla przetok bardzo powierzchownych, obecnych w pobliżu brzegu odbytu znieczulenie miejscowe z lub bez sedacją pozwala na delikatne badanie . W przypadku, gdy otwory przetoki umiejscowione są bocznie na skórze lub SA mnogie, wówczas znieczulenie ogólne lub regionalne może być bardziej korzystne. Musi zostać zachowana maksymalna ostrożność celem uniknięcia wytworzenia fałszywej drogi do otworu wewnętrznego.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl