Procedury

Leczenie przetoki okołoodbytniczej - Surgisis

Fistula Plug

 Wprowadzenie do kanału przetoki „zatyczki” (Surgisis® AFP – anal fistula plug), jej skuteczność jest oceniana na 85% w 18-miesięcznej obserwacji. Leczenie przetoki z wykorzystaniem Surgisis® AFP polega na wprowadzeniu do kanału przetoki „zatyczki” w kształcie stożka, od strony otworu wewnętrznego aż do ujścia zewnetrznego. W drugim etapie „zatyczkę” docina się na poziomie obu ujść, od strony kanału odbytu pokrywa śluzówkowym szwem ósemkowym, a skórę wokół wyciętego otworu zewnętrznego szyje się luźno szwami skórnymi, by umożliwić odpływ wydzieliny.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl