Fizjologia

Fizjologia

Aktywność elektromiograficzna

Odcinek odbytniczo-odbytowy charakteryzuje się dużego stopnia odrębnością i niezależnością motoryczną. Znane są trzy typy motorycznej aktywności dystalnej części jelita grubego. Pierwszą z nich jest aktywność segmentalna - czyli odcinkowe (0,5- 1,5 cm) skurcze całego obwodu jelita, wywołane głównie skurczem warstwy okrężnej mięśniówki, dzielące i mieszające zawartość jelita, nie przesuwając go. Czas trwania od 13% do 50% całkowitej aktywności motorycznej jelita. W górnej części odbytnicy, w porównaniu do esicy ich amplituda jest niższa a częstotliwość wyższa. Drugą jest aktywność propulsywna ? fale wolne na pewnych odcinkach mają stała częstość i są ?sprzężone w czasie? to znaczy, że w wyniku pewnego stałego opóźnienia depolaryzacji fala perystaltyczna przechodzi ze stała szybkością przez cały segment jelita dając skurcze mięśniówki okrężnej poprzedzone relaksacją odcinka przedskurczowego, szerzące się z szybkością ok. 2,5 cm/sek. z doogonową propagacją. Mają one na celu przesuwanie mas stolca w kierunku doodbytniczym i są zależne od wypełnienia jelita. Ruchy masowe ? są obecne w całym jelicie grubym i obserwowane u człowieka tylko kilkakrotnie w ciągu doby, szczególnie po jedzeniu. Rozprzestrzeniają się one z relatywnie dużą prędkością (1 cm/sek.) doogonowo przy dużej amplitudzie i czasie trwania około 1 minuty.
 

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl