Bariatria

Chirurgia Bariartyczna

Leczenie otyłości metodami chirurgicznymi czyli tzw. chirurgia bariatryczna jest najbardziej skuteczną metodą leczenia skrajnej otyłości. Zapewnia ona znacznie większy i dłużej utrzymujący się spadek masy ciała niż leczenie zachowawcze obejmujące zmianę stylu życia oraz farmakoterapię. Po leczeniu chirurgicznym wraz ze spadkiem masy ciała dochodzi do poprawy jakości życia i ustąpienia lub znacznego złagodzenia przebiegu chorób towarzyszących otyłości. Leczenie chirurgiczne stosuje się wyłącznie po wcześniejszym leczeniu zachowawczym z wykorzystaniem diety i farmakoterapii. Przed zabiegiem chirurgicznym pacjenta należy dokładnie poinformować nie tylko o korzyściach ale także o ryzyku i następstwach operacji. Powinien odbyć również rozmowę z psychologiem lub psychiatrą, który oceni czy pacjent zaakceptuje nowe warunki życia. Czy np. podporządkuje się wymogą ograniczenia jedzenia i będzie się stosował do zaleceń po operacyjnych. W większości przypadków zabiegi te można wykonywać laparoskopowo. Różne metody chirurgiczne różnią się skutecznością leczenia otyłości, czyli wielkością osiągniętej redukcji masy ciała i częstością powikłań.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl