Rękawowa resekcja

Sleeve gastrectomy - Rękawowa resekcja żołądka

Sleeve Gastrectomy

Rękawowa resekcja żołądka jest operacją, w której chirurgicznie usuwa się lewą stronę żołądka przy pomocy staplerów. W efekcie uzyskuje się nowy żołądek, który wielkością i kształtem przypomina banana. Jako że operacja ta nie wymaga zespoleń, jest prostszym zabiegiem niż ominięcie żołądkowe. W przeciwieństwie do założenia opaski żołądkowej, rękawowa resekcja żołądka nie wymaga założenia sztucznego elementu w jamie brzusznej.

Zmniejszenie żołądka do około 30% objętości prowadzi do ograniczonej zdolności przyjmowania pokarmu. Pacjenci czują się najedzeni po bardzo małej ilości pokarmu, ponieważ ich mały żołądek został już całkowicie wypełniony.
Zachowanie zastawki odźwiernika. Kolejnym bardzo ważnym faktem jest to, że zachowany zostaje odźwiernik, zastawka regulująca opróżnianie żołądka. Działa on jak „naturalna opaska żołądkowa” i umożliwia pokarmowi pozostanie przez pewien czas w żołądku, wywołując uczucie sytości, podczas gdy pokarm wolno wypływa z żołądka. W połączeniu z faktem, że nie ma ingerencji w jelita, oznacza to również, że zespół poposiłkowy i wrzody nie stanowią problemu. Po tym zabiegu, znacznie spada wydzielanie greliny, tzw. „hormonu głodu” produkowanego przez komórki zlokalizowane w dnie żołądka, części usuwanej podczas sleeve resection a odpowiedzialnego za długo utrzymujące się poczucie głodu.

Poddanie się laparoskopowej mankietowej resekcji żołądka oznacza 2-4 dniowy pobyt w szpitalu. W większości przypadków w około dwa tygodnie po operacji można wrócić do pracy. Jeżeli istnieje możliwość wykonywania lżejszych zadań w pracy, niektórzy pacjenci mogą wrócić do pracy wcześniej niż po dwóch tygodniach.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl