Procedury

Polipektomia

Polipektomia


Polip jelita grubego najczęściej jest łagodnym nowotwórem, który pozostawiony może zezłośliwieć. Można temu zapobiec przez wykonanie polipektomii, a więc zabiegu wycięcia polipa. Istnieją dwa sposoby wykonania tej operacji:
1. poprzez przecięcie powłok brzucha (operacja chirurgiczna)
2. z wykorzystaniem endoskopu  (endoskopowa elektroresekcja pętlą diatermiczną).

Zastosowanie techniki endoskopowej zmniejsza możliwość wystąpienia powikłań operacyjnych. Nie bez znaczenia jest również fakt braku blizny na skórze oraz szybki powrót do normalnej aktywności życiowej po zabiegu.

Badanie wykonywane jest sprzętem specjalnie dekontaminowanym wg ogólnie przyjętych zasad, co zmniejsza do minimum ryzyko zainfekowania chorego.

Po odpowiednim przygotowaniu badanego odcinka przewodu pokarmowego, uwidocznieniu polipa
i ocenie możliwości technicznych wykonania zabiegu, zarzuca się pętlę na szyptulę polipa
i przepala się ją przepuszczając przez pętlę prąd elektryczny. Następnie wyjmuje się polipa i przesyła się go do oceny mikroskopowej. Możliwe jest również stopniowe odpalenie główki zwłaszcza większego polipa techniką ”kęsową”.

W niektórych przypadkach, przy bardzo dużych rozmiarach polipa bądź przy grubej szypule nie udaje się wykonać polipektomii endoskopowej i należy wyciąć polipa metodą chirurgiczną.

W trakcie badania może zdarzyć się obfite krwawienie z szypuły polipa, które zabezpieczamy klipsem lub plazmą argonową. Ryzyko przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego bądź jej termiczne zranienie jest mniejsze niż 1%, a śmiertelność niezwykle rzadka.

Marcin Nowak - ZnanyLekarz.pl